اخذ پذیرش دانشگاه حمدالله امین پاشا Hamd Emin Paşa
اخذ پذیرش دانشگاه حمدالله امین پاشا Hamd Emin Paşa
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه بیلکنت Bilkent
اخذ پذیرش دانشگاه بیلکنت Bilkent
ژوئن 28, 2019
Show all
اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University

اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University

اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University

اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University

رشته های تحصیلی دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University

پزشکی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی آموزش کامپیوتر و تکنولوژی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مدیریت آموزشی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی تربیت معلم (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی فیزیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی شیمی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی ریاضیات (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی زیست مولکولی و ژنتیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی طراحی گرافیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی هنر های زیبا (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی معماری داخلی و طراحی محیط (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی معماری و طراحی شهری (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی معماری (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی اقتصاد (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی روانشناسی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی علوم سیاسی و مدیریت عمومی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی تاریخ (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی روابط بین الملل (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی فرهنگ و ادبیات آمریکایی (زبان تحصیل ترکی)

کاشناسی باستان شناسی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی فلسفه (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی (زبان تحصیل انگلیسی)

کارشناسی مترجمی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی ادبیات ترکی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مدیریت (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی صنایع (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی مکانیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی موسیقی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی تئاتر (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی آموزش کامپیوتر و تکنولوژی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مدیریت آموزشی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی تربیت معلم (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی فیزیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی شیمی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی ریاضیات (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی زیست مولکولی و ژنتیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی طراحی گرافیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی هنر های زیبا (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی معماری داخلی و طراحی محیط (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی معماری و طراحی شهری (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی معماری (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی اقتصاد (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی روانشناسی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی علوم سیاسی و مدیریت عمومی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی تاریخ (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی روابط بین الملل (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی فرهنگ و ادبیات آمریکایی (زبان تحصیل ترکی)

کاشناسی باستان شناسی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی فلسفه (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی (زبان تحصیل انگلیسی)

کارشناسی مترجمی

کارشناسی ادبیات ترکی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مدیریت (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی صنایع (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مهندسی مکانیک (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی موسیقی(زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی تئاتر(زبان تحصیل ترکی)

دندان پزشکی(زبان تحصیل ترکی)

داروسازی(زبان تحصیل ترکی)

کاردانی تکنسین داروسازی(زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی تغذیه(زبان تحصیل ترکی)

کارشنسی ارگوتراپی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی اودیولوژی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی فیزیوتراپی (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی پرستاری (زبان تحصیل ترکی)

کارشناسی مدیریت سلامت (زبان تحصیل ترکی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *