گروه مشاوران آموزشی مگارا

اخذ پذیرش دانشگاه های ترکیه


گروه مشاوران آموزشی مگارا

از زمان تاسیس تا به امروز، گروه مشاوران آموزشی مگارا با قدرت فراوان، در ایران و جمهوری آذربایجان بهترین موسسه ی آموزشی و مشاوره ی خارج از کشور بوده است. این عنوان به حق را بواسطه ی شمار زیاد بازدیدکنندگان نمایشگاههای دانشگاهی و کیفیت بالای خدمات خود کسب کرده است و از این نظر گروه مگارا موفق به دستیابی به جایگاه حرفه ای و خاص در میان رقبا گشته است.
هر سال بیش از 6000 دانشجو از ایران و آذربایجان برای تحصیل به خارج از کشور عزیمت میکنند و گروه مگارا در این زمینه، خلا بسیار بزرگی را برای دانشجویان پر میکند.
این گروه بعنوان نماینده ی رسمی بیش از 40 دانشگاه خصوصی، با اخذ پذیرش همراه با بورس برای دانشجویان ایرانی و آذربایجانی موفق به کسب رضایت و اعتماد علاقمندان به تحصیل در خارج از کشور شده است.